JLPT 2018

האגודה הישראלית ללימודי יפן

JLPT 2018

נבחנים/ות יקרים/ות,

ראשית, אנו מודים לכם/ן כי נרשמתם לבחינת ידיעת השפה היפנית אשר תערך ביום א', 2 בדצמבר, 2018. הבחינה מאורגנת על ידי האגודה הישראלית ללימודי יפן, השנה באירוח של החוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים (https://asia.huji.ac.il).

הבחינה תחל בשעה 11:00 בבוקר ותסתיים עד השעה 14:00 בקירוב. על הנבחנים/ת להגיע לפחות חצי שעה לפני שעת הבחינה (10:30), בכדי למצוא את הכיתות בהן נבחנים ולאפשר לבוחנים לבדוק את טופסיכם. כמו כן, מומלץ להביא לבחינה שעון, מאחר שלא ניתן להשתמש במכשירים הסלולארים במהלך הבחינה.

לבחינה יש להביא:

  1. 1. שובר הבחינה
  2. 2. עיפרון שחור (HB או 2)
  3. 3. מחק
  4. 4. תעודת זהות

יש לכבות את המכשירים הסלולריים במהלך הבחינה להכניסם לתיקים ולהניח את התיקים בצידי החדר. לא ניתן להשתמש בחומרי עזר במהלך הבחינה. אין לאכול או לשתות במהלך הבחינה אך ניתן לאכול ולשתות במהלך ההפסקות. לא ניתן לצאת לשירותים במהלך הבחינה.

הבחינה תערך באוניברסיטה העברית בירושלים בקמפוס הר הצופים. ניתן להגיע לאוניברסיטה מהתחנה המרכזית באמצעות קו 68. ממרכז העיר (רחוב יפו) ניתן להגיע לקמפוס הר הצופים באמצעות קו 19, קו 17 וקו 34.

הבחינות יערכו בפקולטה למדעי הרוח גוש 7.

חדרי הבחינה על פי חלוקה לקבוצות:

N1: 2714

N2: 2713

N3:

1) נבחנים אשר מספרי הרישום מסתיימים בספרות 30001-30014 יבחנו בכיתה 2720.

2) נבחנים אשר מספרי הרישום מסתיימים בספרות 30015-30027 יבחנו בכיתה 2722.

N4:

1) נבחנים אשר מספרי הרישום מסתיימים בספרות 40001-40021 יבחנו בכיתה 2717.

2) נבחנים אשר מספרי הרישום מסתיימים בספרות 40022-30042 יבחנו בכיתה 2718.

N5: 2716

  • נבחנים בעלי תנאים מיוחדים יקבלו מייל אישי בו יפורטו זמני הבחינות וחדרי הבחינה.
  • שלטי הכוונה מיוחדים ימוקמו בקמפוס החל מאזור הכניסה לבאים באוטובוס 

לכל שאלה ביום המבחן אנא צרו קשר עם:

חן פלוטקין 0528651991

חשוב מאוד!

עקב תקלה טכנית המספרים יש לשנות את מספרי הרישום בשובר הבחינה ובטפסי הרישום C מ:

18B8040301 à 18B8040101

את תוצאות המבחן ניתן לברר החל מפברואר 2019 באתר JLPT. אל האתר תוכלו להתחבר רק עם המספר 18B8040101.

אנו מתנצלים על אי הנוחות!

זמני הבחינות:

頑張って下さい!

בהצלחה!

האגודה הישראלית ללימודי יפן

http://iajs.haifa.ac.il/index.php/he/

אתר JLPT http://www.jlpt.jp/