English Newsletter

 
ניקי 日記
 
עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן. מופיע פעמיים בשנה באנגלית, במהלך החורף ובשלהי קיץ.
מכיל מאמרים בנושאים מגוונים; טורים קבועים; מידע על אירועים שונים, פרסומים, מלגות ופרסים, באגודה ומחוצה לה בהקשר יפני.
רשימת התפוצה של העלון כוללת את חברי האגודה וכן מספר רב של ארגונים, מוסדות ואגודות בהקשר יפני מעבר לים.
פרסום בניקי אינו מחייב חברות באגודה. עם זאת, חברי האגודה מוזמנים באופן מיוחד לתרום מפרי עטם ולעדכן לגבי אירועים ופרסומים רלבנטים. 
 
עורך: נמרוד כיאט
 
להלן גיליונות קודמים:
 

IAJS Newsletter 08 (Summer 2017)

IAJS Newsletter 07 (Winter 2016)

IAJS Newsletter 06 (Summer 2016)

IAJS Newsletter 05 (Autumn 2015)

IAJS Newsletter 04 (Winter 2015)

IAJS Newsletter 03 (Spring 2014)

IAJS Newsletter 02 (Autumn 2013)

IAJS Newsletter 01 (Spring 2013)