רשומון - עלון האגודה

עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן. מופיע אחת לחודש בעברית ומופץ ביום האחרון של החודש.

מכיל מאמרים בנושאים מגוונים; טורים קבועים; מידע על אירועים  שונים, פרסומים, מלגות ופרסים, באגודה ומחוצה לה בהקשר יפני.

רשימת התפוצה של העלון כוללת את חברי האגודה בלבד.
פרסום ברשומון אינו מחייב חברות באגודה. עם זאת, חברי האגודה מוזמנים באופן מיוחד לתרום מפרי עטם ולעדכן לגבי אירועים ופרסומים רלבנטים. 

 

עורך: רון ברונזה

כתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
להלן גיליונות קודמים:
 

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 42 (ינואר 2018)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 41 (דצמבר 2017)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 40 (נובמבר 2017)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 39 (אוקטובר 2017)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 38 (ספטמבר 2017)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 37 (אוגוסט 2017)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 36 (יולי 2017)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 35 (יוני 2017)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 34 (מאי 2017)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 33 (אפריל 2017)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 32 (פברואר 2017)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 31 (ינואר 2017)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 30 (דצמבר 2016)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 29 (נובמבר 2016)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 28 (אוקטובר 2016)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 27 (ספטמבר 2016)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 26 (אוגוסט 2016)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 25 (יולי 2016)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 24 (יוני 2016)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 23 (מאי 2016)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 22 (אפריל 2016)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 21 (מרץ 2016)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 20 (פברואר 2016)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 19 (ינואר 2016)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 18 (דצמבר 2015)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 17 (נובמבר 2015)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 16 (אוקטובר 2015)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 15 (ספטמבר 2015)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 14 (יוני 2015)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 13 (מאי 2015)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 12 (אפריל 2015)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 11 (מרץ 2015)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 10 (פברואר 2015)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 09 (ינואר 2015)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 08 (דצמבר 2014)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 07 (נובמבר 2014)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 06 (יולי 2014)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 05 (יוני 2014)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 04 (מאי 2014)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 03 (אפריל 2014)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 02 (מרץ 2014)

רשומון - עלון האגודה הישראלית ללימודי יפן - 01 (ינואר 2014)